Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Kolorowy pasek

Organy Spółki

 

Zgromadzenie Wspólników: Burmistrz Miasta - Arkadiusz Słowiński

 

Rada Nadzorcza - składa się z 5 członków:

1. Jerzy Zieliński - Przewodniczacy

2Krzysztof Czuj - Sekretarz 

3.  Edward Witecki - Członek

4. Aneta Łuczko - Członek

5. Krzysztof Mucha - Członek

 

Zarząd Spółki jest jednoosobowy.

Prezes Zarządu –  Janusz Głuszek


Prokurent - Wiesława OgonowskaStruktura właścicielska:

Jeden Wspólnik - Gmina Miejska Lubań - 100% udziałów.

Umowa Spółki  (Rep. A 2220/1998 z dnia 15 czerwca 1998 r. wraz z późn. zm.) oraz Kodeks Spółek Handlowych ( Dz.U Nr 94 z 2000 r. poz.1037 wraz z późn. zm.) określają zakres kompetencji i uprawnień organów Spółki

 

 

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 • powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej
 • zatwierdzanie regulaminu pracy Rady Nadzorczej
 • zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku wyników za ubiegły rok obrachunkowy
 • udzielenie absolutorium Zarządowi Spółki z wykonania przez niego obowiązków
 • zatwierdzenie zasad zbywania udziałów
 • decydowanie o zbywaniu nieruchomości lub zorganizowanej części przedsiębiorstwa Spółki
 • podwyższanie lub obniżanie kapitału zakładowego Spółki
 • zmiany umowy Spółki
 • decydowanie o połączeniu lub likwidacji Spółki
 • zatwierdzanie podziału zysku lub sposobu pokrycia straty
 • inne sprawy wniesione przez Zarząd Spółki lub Radę Nadzorczą

 

 

 

Do uprawnień Rady Nadzorczej należy:

 • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki
 • badanie sprawozdania finansowego Spółki
 • wybór biegłych do badania sprawozdań Spółki
 • badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu co do podziału zysku i pokrycia strat
 • składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania  z wyniku badań ksiąg rachunkowych i wyniku przeprowadzanych kontroli
 • przygotowanie projektu zasad zbywania udziałów
 • stawianie wniosków do Zgromadzenia Wspólników o udzielenie, bądź nie udzielenie skwitowania z wykonania obowiązków Zarządu Spółki /absolutorium/
 • wnioskowanie o zawieszeniu Zarządu Spółki
 • powoływanie i odwoływanie Zarządu Spółki
 • opiniowanie regulaminów wynagradzania pracowników Spółki

 

 

 

Do kompetencji Zarządu Spółki należy w szczególności:

 • bieżące kierowanie sprawami Spółki
 • wykonywanie uchwał Zgromadzenia Wspólników
 • zarządzanie majątkiem Spółki, zawieranie umów i reprezentowanie spółki w stosunkach zewnętrznych
 • reprezentowanie pracodawcy w stosunku do pracowników Spółki
 • nadzór nad prawidłową eksploatacją obiektów i urządzeń oraz wykorzystaniem majątku Spółki
 • wykonywanie innych czynności przewidzianych przepisami prawnymi, umową Spółki i regulaminem Spółki

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Łuc
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Łuc
Data wprowadzenia:2006-07-04 08:57:26
Opublikował:Agnieszka Łuc
Data publikacji:2006-07-04 08:57:40
Ostatnia zmiana:2018-07-02 12:21:33
Ilość wyświetleń:13938

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij