Kolorowy pasek
Godło, Herb, Logo
Logo Biuletyn Informacji Publicznej

Biuletyn Informacji Publicznej
Lubańskie Przedsiębiorstwo Wodociągów i Kanalizacji Spółka z o.o.

Kolorowy pasek

Kontrole

Kontrole

 

 

 1. UKS we Wrocławiu przeprowadził czynności kontrolne w zakresie zobowiązań podatkowych za rok 2002. W wyniku kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.
 2. Inspektor ds. kontroli UM przeprowadził kontrolę poziomu wynagrodzeń oraz innych świadczeń wynikających z umów o pracę z Prezesem Zarządu oraz z innymi osobami   zajmującymi kierownicze stanowiska. Kontroli poddano także umowy cywilno-prawne oraz obowiązujące regulaminy wewnętrzne spółki. W wyniku kontroli nieprawidłowości nie stwierdzono.
 3. Komisje powołane przez Radę Nadzorczą przeprowadziły kontrole w zakresie:
 • prawidłowości gospodarowania środkami ZFŚS
 •  zabezpieczenia pracowników w odzież, obuwie i środki ochrony, zgodnie z przepisami bhp
 • umów o pracę i wynagrodzeń Zarządu Spółki
 • celowości wyjazdów służbowych oraz ryczałtów za wykorzystanie samochodów prywatnych do celów służbowych
 • efektywności wykorzystania zakładowego transportu samochodowego
 • prawidłowości przeprowadzenia procedur przetargowych na usługi dostawy
 • celowości i prawidłowości zawieranych umów na dostawy i usługi
 • kosztów pracy

       W przedłożonych protokołach z kontroli nie stwierdzono nieprawidłowości.

 1. W 2007 r. przeprowadzono kontrolę problemową ZUS O/Wałbrzych, dotyczącą   prawidłowości rozliczeń wynagrodzenia chorobowego, zasiłków chorobowych, opiekuńczych i rehabilitacyjnych. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 2. W 2008 r. PIP O/Wrocław przeprowadziła kontrolę w sprawie przestrzegania przepisów o przewozie, składowaniu i stosowaniu materiałów niebezpiecznych.
  Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 3. W 2008 r. Starosta Lubański powołał zespół do przeprowadzenia kontroli w zakresie ochrony środowiska i gospodarki odpadami. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 4. W miesiącu sierpniu 2012 r. WIOŚ przeprowadził kontrolę Oczyszczalni Ścieków w zakresie przestrzegania przepisów o gospodarce odpadami.Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 5. W miesiącu maju 2013 r. kontrola PIP wybranych zagadnień prawnej ochrony pracy i bezpieczeństwa pracy.
 6. W listopadzie 2013 r. Główny Inspektor Nadzoru Budowlanego przeprowadził kontrolę budów sieci wod-kan.
 7. W miesiącu czerwcu 2014 r. ZUS przeprowadził kontrolę dotyczącą prawidłowości naliczenia składek za lata 2011,2012,2013.
 8. W miesiącu sierpniu 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów bhp na oczyszczalni ścieków.
 9. W miesiącu listopadzie 2014 r. Państwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę dotyczącą przestrzegania przepisów związanych z zatrudnianiem osób niepełnosprawnych.
 10. W miesiącu sierpniu 2015 r. WIOŚ Delegatura Jelenia Góra przeprowadził kontrolę w zakresie przestrzegania przepisów i decyzji administracyjnych związanych z ochroną środowiska na Oczyszczalni Ścieków.
 11. W miesiącu grudniu 2015 r. Starosta Lubański przprowadził kontrolę dotyczącą przeglądu pozwolenia wodnoprawnego. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 12. W miesiącu maju 2016 r. Panstwowa Inspekcja Pracy przeprowadziła kontrolę przestrzegania przepisów bhp oraz Prawa Pracy.
 13. W miesiacu lipcu 2018 r. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny przeprowadził kontrolę w zakresie sprawdzenia stanu sanitarno-technicznego obiektów oczyszczalni ścieków. Nieprawidłowości nie stwierdzono.
 14. Corocznie w miesiącu lutym  odbywa się posiedzenie zespołu opiniodawczego powoływanego  przez Burmistrza Miasta Lubań d/s weryfikacji wniosku o zatwierdzenie taryf za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków. W protokole zespół stwierdza, czy  przedłożony wniosek spełnia wymogi Rozporządzenia Ministra Budownictwa z dn. 28.06.2006 r.  Ustawa z dnia 27.10.2017 r. o zmianie ustawy o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, która weszła w życie 12.12.2017 r. wprowadziła zmiany procedur uchwalania cen na wodę i ścieki. Organem regulującym są Wody Polskie. Nowy podmiot przejął uprawnienia dotyczące weryfikacji i zatwierdzania taryf. Stąd ostatnie posiedzenie zespołu powołanego przez Burmistrza Miasta Lubań odbyło się 08.02.2017 r.
 15. Księgi rachunkowe, co roku podlegają weryfikacji dokonywanej przez biegłych rewidentów (badanie bilansu). Ostatnia opinia z badania sprawozdania finansowego za 2017 r. bez zastrzeżeń.
 16. Na bieżąco przeprowadzane są badania kontrolne przez PSSE w Lubaniu w zakresie jakości wody oraz stanu sanitarnego obiektów.

    

Metadane

Źródło informacji:Agnieszka Łuc
Data utworzenia:(brak danych)
Wprowadził do systemu:Agnieszka Łuc
Data wprowadzenia:2011-04-27 09:54:12
Opublikował:Agnieszka Łuc
Data publikacji:2011-04-27 09:55:16
Ostatnia zmiana:2018-08-09 12:13:04
Ilość wyświetleń:5830

W ramach naszej witryny stosujemy pliki cookies w celu świadczenia Państwu usług na najwyższym poziomie, w tym w sposób dostosowany do indywidualnych potrzeb. Korzystanie z witryny bez zmiany ustawień dotyczących cookies oznacza, że będą one zamieszczane w Państwa urządzeniu końcowym. Możecie Państwo dokonać w każdym czasie zmiany ustawień dotyczących cookies.

Zamknij